Velkommen til
hjemmesiden for
Thorsens-Service

1/11
Træfældning

Træfældning indebærer måske forudgående topkapning og efterfølgende opskæring,

oprydning, bortkørsel af kvas og eventuelt bortfræsning af rødder. Se nærmere under træfældning.

Entreprenørarbejder

Gravearbejder, belægningsarbejder, vej- vedligeholdelse, belægningsarbejder samt  leverings af sten - og grusmaterialer m.m. er blandt opgaverne under entreprenør-arbejderne. Se nærmere under opgaver.

Udlejning

Udlejning af bemandet flishugger og eventuelt bortkørsel af flis